Start Nuu!

#deopendagkomtnaarjoutoe

Jaarlijks zullen er twee open dagen op de drie tot vijf geselecteerde vwo-scholen in Utrecht worden georganiseerd. De open dagen bestaan uit voorlichting- en informatiebijeenkomsten op de diverse scholen. Het programma van deze bijeenkomsten is ontwikkeld met het oog op wat jij nodig hebt als studiekiezer met een biculturele achtergrond. Het programma dient ter bevordering van de bewustwording, vergroten van inzicht in en kennis van studiekiezers over ISW en andere FSW-opleidingen, beroepsperspectieven, toekomstperspectieven, carrièremogelijkheden, etc.