Start Nuu!

Communityvorming

Start Nuu! vindt het belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt op de UU. Dit kan namelijk ook invloed hebben op het functioneren, participeren en studiesucces van studenten.

De interventie community-vorming van Start Nuu! richt zich op het stimuleren van aansluiting, binding en thuis gevoelens van jou op de UU. Start Nuu! gaat zich, als onderdeel hiervan, richten op het vormen van een alliantie of netwerk bestaande uit communities en/of netwerken met biculturele oriëntaties.