Start Nuu!

Kernwaarden

De kernwaarden die binnen Start Nuu! centraal staan zijn:

  1. (h)erkenning
  2. soepele transitie
  3. gelijke kansen
  4. inclusie

Het doel van de kernwaarde ‘(h)erkenning’ is om jou met behulp van Start Nuu! te zien en meer ruimte voor jou te creëren. De tweede kernwaarde ‘soepele transitie/overgang’ focust zich vooral op het ervoor zorgen dat jij als potentiële, vaak ook eerste generatie, student, een soepele overgang vanuit het voortgezet onderwijs naar het wetenschappelijk onderwijs ervaart. De kernwaarde ‘gelijke kansen’ richt zich op het gelijk maken van het speelveld voor studenten voor wie wetenschappelijk onderwijs veelal onbekend terrein is. De laatste kernwaarde ‘inclusie’ richt zich erop om jou je onderdeel te laten voelen van de UU community.